Iskolai évkönyvek digitalizálása

Iskolai évkönyvek digitalizálása

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár – Bibliotheca Laurenziana a Szülőföld Alap résztámogatásával már 2007 óta működteti digitalizálási tevékenységét. A kezdetben kizárólag a lelkiségi és egyháztörténeti kiadványokra korlátozódó munka ma már felöleli a szatmári püspökök írásait, az egyházmegyei sematizmusokat, zsinati dokumentumokat és a művészeti örökség bemutatását. Tevékenységünk eredményeinek nagy részét honlapunkon is folyamatosan közzétesszük. Indokoltnak tartjuk a projekt hosszú távú folytatását, fejlesztését illetve minőségi mutatóinak javítását – elsősorban olvasóink visszajelzései, internetes adatforgalmunk statisztikai adatai és szakmai munkaközösségünk (egyházmegyei történelmi fórum, EKE-tagkönyvtárak, romániai egyházi könyvtárak) javaslatai alapján.

Az egyházmegyei könyvtár közel 5000 példányszámú katalogizált iskolai értesítő/évkönyv-gyűjteménnyel rendelkezik, amely a Kárpát-medencei volt magyar állami- és egyházi iskoláinak az 1894-1944 között megjelent kiadványait tartalmazza. Szatmári vonatkozásban ennek a gyűjteménynek főként azért van felbecsülhetetlen értéke, mert Szatmárnémeti híres az itt működtetett magas színvonalú gimnáziumi oktatási intézményeiről (a települést iskolavárosként is emlegetik). Ennek ellenére szembeszökő a városnak és környékének oktatási múltjával kapcsolatos tájékozatlanság és a régió történelmi értékeinek feledésbe merülése. Ennek a folyamatnak a meggátolására hivatott az írásos dokumentumok digitalizálása és a világhálón való korszerű megjelenítése.

A projekt célcsoportjainak köre az egyházmegyei iskolai értesítők digitalizálásával kiterjed mindazokra, akik a régió történetével szeretnének megismerkedni, akik a helyi iskolatörténetet kutatják, illetve akik valamilyen vonatkozásban állnak a szóban forgó oktatási intézményekben végzettekkel és dolgozókkal. Továbbá tevékenységünkkel hozzájárulunk a Kárpát-medencei magyar művelődéstörténet forrásainak feltárásához is.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.