Author: István

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár – Bibliotheca Laurenziana a Szülőföld Alap résztámogatásával már 2007 óta működteti digitalizálási tevékenységét. A kezdetben kizárólag a lelkiségi és egyháztörténeti kiadványokra korlátozódó munka ma már felöleli a szatmári püspökök írásait, az egyházmegyei sematizmusokat, zsinati dokumentumokat és a művészeti örökség...

Az egyházi körökben leginkább keresett kiadványok feltöltésével kezdődött meg a Bibliotheca Laurenziana könyvtár gyűjteményének digitalizálása. A projektjet 2007. novemberében indították el azzal a céllal, hogy a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye ritka helytörténeti- és lelkiségi forrásmunkáinak tartalmát elektronikus formában is elérhetővé tegyék. 2008 májusában már folyamatban...

A Szent Lázár Lovagrendet, a kereszténység egyik legősibb és legtiszteletreméltóbb lovag­rendjét 1098-ban, az első ke­resztes hadjárat idején alapí­tották, Jeruzsálemben. A rend a leprások gyógyítását tűzte ki céljául, de emellett katonai fel­adatokat is vállalt. A 13. század­ban a szervezet Akkonba he­lyezte székhelyét, ahol a lovagok részt...